Kies een Taal | English | Dutch | German | French |
Uw winkelwagen
Verlanglijst
Registry List
Menu
Garantie Informatie

Beperkte Garanties van Ashley Furniture Industries
De volgende Beperkte Garanties worden alleen aan de oorspronkelijke detailhandelaar gegeven, en zijn onderhevig aan onderstaande voorwaarden. Deze Beperkte Garanties zijn niet overdraagbaar:

onder voorbehoud van alle beperkingen en uitsluitingen beschreven in deze Beperkte Garanties, garandeert Ashley Furniture Industries, Inc. ("Ashley"), de volgende Ashley-producten en onderdelen tegen materiaal- en fabricagefouten voor de duur die naast dat product of onderdeel in onderstaande tabel wordt vermeld.

Product of onderdeel

Duur beperkte garantie*

Dekking arbeidskosten

Frames gebruikt in gestoffeerde en leren meubels

Beperkte levenslange garantie*

1 jaar

Zitsystemen op basis van veren en singelband
De metalen veersystemen over het algemeen de kronkelige draadveren in de zitting en de veren in de rugleuning. Onder het zitsysteem op basis van singelband wordt het singelband verstaan dat gebruikt wordt om de zitting te ondersteunen.

5 jaar beperkte garantie

1 jaar

Mechanismen relax fauteuil

5 jaar beperkte garantie

1 jaar

Mechanismen slaapbank

3 jaar beperkte garantie

1 jaar

Matras slaapbank**

3 jaar beperkte garantie, naar rato

1 jaar

Kussens***
Inclusief losse (d.w.z. niet geïntegreerd met het product) en vaste (d.w.z. geïntegreerd met het product) kussens.

1 jaar beperkte garantie, naar rato

1 jaar

Leer en bekledingsstoffen***

1 jaar beperkte garantie

1 jaar

Beddengoed
Hieronder wordt verstaan dekbedden, kussenhoezen, bedrokken en accentkussens die deeluitmaken van een overtrekset.

30 dagen beperkte garantie

30 dagen

Afwerkingen en alle overige meubelproducten
Hieronder wordt verstaan alle afwerkingen en andere onderdelen, componenten en andere meubelproducten die niet specifiek in bovengenoemde Beperkte Garanties zijn opgenomen, waaronder maar niet beperkt tot eetkamertafels, stoelen, bijzettafels, bedden, dressoirs, matrassen voor slaapbanken, marmeren bladen, granieten bladen, bureaus, kasten voor curiosa, porseleinkasten, buffetkasten, mediakasten, lampen, elektrische componenten (behalve lampen), trekkoorden relax fauteuils en geïntegreerde handgrepen.

1 jaar beperkte garantie

1 jaar

*Zoals in deze Beperkte Garanties gebruikt, betekent 'levenslang' de normale levensduur van het product bij redelijk gebruik.

** Na het eerste gebruiksjaar vervangt Ashley het matras van de slaapbank en hanteert hiervoor de volgende staffel: meer dan 1 maar minder dan 2 jaar gebruikt, 90% van de vervangingskosten zijn gedekt; meer dan 2 jaar maar minder dan 3 jaar gebruikt, 80% van de vervangingskosten zijn gedekt.

*** Alle zitkussens zowel losse als vaste, zullen bij normaal gebruik zachter worden en zich naar het lichaam van de gebruiker vormen. Dit wordt beschouwd als normale slijtage en wordt niet beschouwd als een verlies van veerkracht of een materiaal- of fabricagefout.

**** De Beperkte Garantie voor leer en bekledingsstoffen omvat ook naadverschuivingen, barsten en verfoverbrengingen. Leer is een natuurlijk product en als zodanig zal elke huid unieke markeringen vertonen. Zo kunt u verschillende kleurnuances verwachten maar ook kleine inkepingen, krassen en rimpelingen die zich alleen in echt leer voordoen. Deze kenmerken mogen geenszins als een defect worden beschouwd.  Deze Beperkte Garanties dekken geen scheuren, haarvervlakkingen, pillen, verkleuringen of krimpen en zijn niet geldig wanneer er sprake is van zware vervuiling of intensief gebruik.  Deze Beperkte Garanties dekken ook geen beschermende afwerkingen, fluweelstoffen en fluweelachtige stoffen, omdat deze stoffen van nature een zachte textuur hebben en daarom gemakkelijker te pletten, verkleuren en markeren zijn dan de meeste stoffen. Deze kenmerken mogen geenszins als een defect worden beschouwd.

BEPERKINGEN EN UITZONDERINGEN
De volgende beperkingen en uitzonderingen gelden voor de Beperkte Garanties:

Rechtsmiddel
Onder deze Beperkte Garanties, is voor alle producten behalve de losse kussens (zoals gedefinieerd onder 'Kussens'), de enige aansprakelijkheid van Ashley beperkt tot reparatie, of naar eigen keuze, vervanging van het desbetreffende product of onderdeel dat niet in overeenstemming is met deze Beperkte Garanties. RESTITUTIES ZIJN NIET MOGELIJK. Als identieke materialen binnen de garantieperiode niet beschikbaar zijn op het moment van reparatie of vervanging, dan behoudt Ashley zich het recht voor deze met materialen van gelijke of betere kwaliteit te vervangen. Vervangende stoffen kunnen qua kleur van het origineel verschillen afhankelijk van de verfbatch.

Bovendien zal Ashley in geval ven een Arbeidsdekking tot een jaar na de aankoopdatum de redelijke en gebruikelijke arbeidstarieven betalen om de defecte onderdelen te repareren of te vervangen (naar keuze van Ashley), evenals de verzendkosten van de retailer naar Ashley en terug, en zullen er geen kosten aan de oorspronkelijke detailhandelaar in rekening worden gebracht. Na het verstrijken van de Arbeidsdekking of voor alle producten of onderdelen die niet onder de Arbeidsdekking vallen, is de oorspronkelijke detailhandelaar verantwoordelijk voor de arbeids-, verpakkings- en alle transportkosten. De kosten in verband met het vervoeren van meubels of onderdelen vanaf uw huis naar de winkel of van de winkel naar uw huis vallen niet onder de Beperkte Garanties.

Losse kussens met een materiaal- of fabricagefout worden door Ashley vervangen, mits de oorspronkelijke detailhandelaar tijdens de garantieperiode (i) voldoet aan de Claimprocedure zoals beschreven in deze Beperkte Garanties en (ii) op verzoek van Ashley het defecte kussen met hoes retourneert aan Ashley Furniture Industries, Inc., Attn: Director of Quality, One Ashley Way, Arcadia, WI 54612. Het in deze paragraaf gespecificeerde rechtsmiddel is Ashley's enige aansprakelijkheid in verband met losse kussens.

Elk onderdeel dat wordt gerepareerd of vervangen onder deze Beperkte Garanties, wordt uitsluitend door de Beperkte Garanties gedekt voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode.

Alle producten
Deze Beperkte Garanties zijn niet van toepassing op (i) gehuurde, zakelijke, commerciële, institutionele of andere niet-residentiële doeleinden, (ii) goederen die gebruikt werden als monster of displaymodel, (iii) goederen die 'as is' zijn gekocht of tweedehandsgoederen, (iv) goederen die deel uitmaakten van een gedwongen verkoop of faillissement, (v) goederen die van een liquidateur zijn gekocht of (vi) goederen die verkregen zijn van een verhuurbedrijf. Alle garanties, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, zijn alleen van toepassing op normaal huishoudelijk gebruik. Geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, is van toepassing op een conditie die voortvloeit uit verkeerd gebruik, misbruik, leverings- of transportschade, onjuist of onvoldoende onderhoud en reiniging. Deze Beperkte Garanties zijn niet van toepassing en komen te vervallen als de meubels zijn verplaatst vanaf het oorspronkelijke afleveradres.

Chemische behandelingen
Deze Beperkte Garanties dekken geen schade of gebreken veroorzaakt chemische behandelingen of beschermende coatings op de afwerking, het leer of de bekledingsstoffen door de winkel of de oorspronkelijke detailhandelaar. Door dergelijke chemische behandelingen of beschermende coatings komen alle garanties van Ashley te vervallen.

Leer, bekledingsstoffen en afwerkingen
De Beperkte Garanties op leer, bekledingsstoffen en afwerkingen en alle overige meubels dekken geen (i) schade die voortvloeit uit buitensporige vervuiling, onjuiste of niet-goedgekeurde reinigingsmethoden, (ii) verkleuringen of andere schade als gevolg van blootstelling aan zonlicht, (iii) schade als gevolg van vocht in huis, of (iv) schade als gevolg van vloeistoffen, met inbegrip van maar niet beperkt tot alcohol en water. LET OP: door gebruik van onjuiste of niet-goedgekeurde reinigingsmethoden komen alle garanties van Ashley te vervallen.

Aanpassingen aan producten
Deze Beperkte Garanties zijn niet van toepassing op producten die zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ashley door personen, dealers of bedrijven zijn aangepast.

Impliciete garanties
IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, DIE BIJ DE VERKOOP VAN DIT MEUBEL EN DIENS ONDERDELEN ZIJN OPGELEGD INGEVOLGE DE STAATSWET, ZIJN BEPERKT TOT DE GARANTIEPERIODE EN NA DEZE PERIODE ZIJN ER GEEN GARANTIES MEER VAN TOEPASSING.  IN SOMMIGE STATEN ZIJN ER GEEN BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE DUUR VAN DE IMPLICIETE GARANTIES, DUS KAN HET ZIJN DAT BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

DISCLAIMER
ER ZIJN GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIES VERSTREKT OF ZULLEN NAMENS ASHLEY WORDEN VERSTREKT MET BETREKKING TOT HET MEUBEL EN DIENS ONDERDELEN, OF DE WERKING, REPARATIE OF VERVANGING VAN HET MEUBEL EN DIENS ONDERDELEN. DAARNAAST MOGEN VERTEGENWOORDIGERS VAN ASHLEY OF DIENS DISTRIBUTEURS OF RETAILERS GEEN ENKELE WIJZIGING OF AANPASSING AANBRENGEN IN DEZE BEPERKTE GARANTIES.

SOMMIGE RETAILERS BIEDEN UITGEBREIDE OF AANVULLENDE GARANTIES, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT UITGEBREIDE OF AANVULLENDE GARANTIES OP DE STOFFEN, DIE OFWEL VIA DE RETAILER OF EEN DERDE WORDEN VERSTREKT. ASHLEY IS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE UITGEBREIDE OF AANVULLENDE GARANTIES DIE DOOR EEN RETAILER OF VIA EEN DERDE WORDEN VERSTREKT.

IN GEEN GEVAL IS ASHLEY VERANTWOORDELIJK VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, ZOALS GEBRUIKSDERVING, ONGEMAK, VERLIES OF SCHADE AAN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN, HETZIJ INDIRECT OF DIRECT, EN OF VOORTVLOEIEND UIT OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE DAAD ZELFS ALS HET VOORAF KON WETEN DAT DERGELIJKE SCHADE ZICH MOGELIJK ZOU VOORDOEN. IN SOMMIGE STATEN MOGEN ER GEEN BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN WORDEN OPGENOMEN TEN AANZIEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, DUS KAN HET ZIJN DAT BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.
IN GEEN GEVAL ZAL DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ASHLEY VERDER REIKEN DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF DIENS VERVANGING.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en mogelijk ook andere rechten die van staat tot staat verschillen.

LET OP
Bewegend meubilair (relax fauteuils, slaapbanken enz.) zijn uitgerust met vele bewegende onderdelen. Betracht daarom de nodige voorzichtigheid bij het gebruik hiervan (openen, sluiten enz.). Wij raden u aan om kinderen niet op bewegend meubilair te laten spelen noch deze te laten bedienen. Zorg ervoor dat u de relax fauteuil altijd weer rechtop zet, de voetensteun inklapt en uw handen en voeten uit de buurt van de mechanismen houdt. Alleen degene die hierin zit dient het te bedienen.

CLAIMPROCEDURE
Om aanspraak te maken op de garantie, moet de oorspronkelijke detailhandelaar aan de eisen van deze Claimprocedure voldoen.

Neem contact op met de Ashley-winkel waar u uw meubels hebt gekocht als u aanspraak wilt maken op de garantie.  Alle claims moeten de originele verkoopfactuur en het serienummer van het product bevatten, en binnen de toepasselijke garantieperiode worden ingediend. Ashley behoudt zich het recht voor om defecte onderdelen op verzoek te laten retourneren. U dient het transport van de meubels of onderdelen van uw huis naar de winkel of van de winkel naar uw huis met de winkel te regelen. Als de winkel waar u het meubilair heeft gekocht gesloten is en u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan schriftelijk contact op met Ashley of bel naar onze klantenservice.

Ashley Informatie m.b.t garanties en voor winkeliers
Neem contact met ons op

© December 2014, Ashley Furniture Industries, Inc.  Alle rechten voorbehouden

Ashley-Sleep® BEPERKTE GARANTIE
De volgende Beperkte Garanties worden aan de oorspronkelijke koper gegeven, en zijn onderhevig aan onderstaande voorwaarden. Deze Beperkte Garanties zijn niet overdraagbaar.
Onder voorbehoud van alle beperkingen en uitsluitingen beschreven in deze Beperkte Garanties, garandeert Ashley Furniture Industries, Inc. ("Ashley"), de volgende producten en onderdelen tegen materiaal- en fabricagefouten voor de duur die naast dat product of onderdeel in onderstaande tabel wordt vermeld:

Product of onderdeel

Duur beperkte garantie*

Dekking arbeidskosten

Elektrisch verstelbare bases, elektrische componenten en bijbehorende mechanismen***

3 jaar beperkte garantie

3 jaar

Matrassen**

1 of 10 jaar beperkte garantie

1 jaar

Basis

10 jaar beperkte garantie

1 jaar


*In afwijking van de duur van de Beperkte Garantie in bovenstaande tabel, is de duur van de Beperkte Garantie voor producten die aangeschaft zijn op huurbasis of huurkoopbasis 1 jaar vanaf de aankoopdatum.
**Op alle matrassen met binnenvering en speciale matrassen zit tien jaar volledige garantie, BEHALVE op kindermatrassen (memory foam, binnenvering) en matrassen met binnenvering voor starters zoals aangegeven
***De mechanismen omvatten: motor, elektrische bedrading, alle bewegende onderdelen en afstandsbediening.

Rechtsmiddel
Onder deze Beperkte Garanties, is de enige aansprakelijkheid van Ashley beperkt tot reparatie, of naar eigen keuze, vervanging - na onderzoek door een erkende vertegenwoordiger van Ashley - van het desbetreffende product of onderdeel dat niet in overeenstemming is met deze Beperkte Garanties. Na 1 jaar, dekken de Beperkte Garanties alleen nog de vervangende onderdelen voor de elektrisch verstelbare bases, bijbehorende mechanismen en elektrische componenten. RESTITUTIES ZIJN NIET MOGELIJK. Als identieke materialen binnen de garantieperiode niet beschikbaar zijn op het moment van reparatie of vervanging, dan behoudt Ashley zich het recht voor deze met materialen van gelijke of betere kwaliteit te vervangen.

Bovendien zal Ashley in geval van een Arbeidsdekking de redelijke en gebruikelijke arbeidstarieven gedurende deze periode betalen om de defecte onderdelen te repareren of te vervangen (naar keuze van Ashley), evenals de verzendkosten van de retailer naar Ashley en terug, en zullen er geen kosten aan de oorspronkelijke koper in rekening worden gebracht. Na het verstrijken van de Arbeidsdekking of voor alle producten of onderdelen die niet onder de Arbeidsdekking vallen, is de oorspronkelijke koper verantwoordelijk voor de arbeids-, verpakkings- en alle transportkosten.

Ashley is niet verantwoordelijk voor het plannen van of de gemoeide kosten inzake het vervoer van het product van uw huis naar de winkel of van de winkel naar uw huis. U dient dit zelf te regelen met de winkel. Als de winkel waar u het meubilair heeft gekocht gesloten is en u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan schriftelijk contact op met Ashley of bel naar onze klantenservice.

Ashley Furniture Industries, Inc. Informatie m.b.t garanties en voor winkeliers
Neem contact met ons op

Let op
De elektrische basis is uitgerust met vele bewegende onderdelen. Betracht daarom de nodige voorzichtigheid bij het gebruik hiervan. Wij raden u aan om kinderen niet op de elektrische basis te laten spelen noch deze te laten bedienen. Zorg ervoor dat u de elektrische basis altijd weer helemaal naar beneden laat zakken en uw handen, vingers en lichaamsdelen uit de buurt van de mechanismen houdt.

Ashley behoudt zich het recht voor om de garantieservice te weigeren te weigeren en deze Beperkte Garanties te laten vervallen wanneer na onderzoek blijkt dat het Ashley-matras of de Ashley-basis ongeschikt is of wanneer het defect veroorzaakt is door iets anders dan een gebrekkige uitvoering of defecte materialen. Raadpleeg de sectie 'Onderhoudsinstructies voor matras en basis' van deze Beperkte Garantie om uw matras en basis op de juiste manier te onderhouden.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR MATRAS EN BASIS
WEL
Geef uw nieuwe matras de tijd om na verwijdering van de plastic verpakking zijn vorm aan te nemen. Verwijder alle plastic verpakkingen zo snel mogelijk.
Til het matras op verticaal op. Op deze manier is het gemakkelijker te hanteren en zal het minder beschadigen.
Houd uw beddengoed schoon. We raden u aan een topper of matrasbeschermer te gebruiken, vooral als kinderen het bed gebruiken.
Vervang de oude basis als u een nieuwe matras aanschaft. De oude basis kan wellicht niet voldoende steun bieden. Het lijkt misschien of uw nieuwe matras wat wegzinkt maar dat komt eigenlijk door de basis, die het hele matras ondersteunt.
Gebruik een geschikt frame en middensteun voor queen- en kingsize sets. Door gebruik van het juiste ondersteuningsframe zorgt u ervoor dat uw garantie geldig blijft.
Laat uw traagschuim matras acclimatiseren tot kamertemperatuur. Het traagschuim is temperatuurgevoelig en verzacht als het warm is

NIET
PLAATS UW MATRAS NIET IN DE BUURT VAN EEN OPEN VLAM EN STEL HET NIET BLOOT AAN VUUR. DIT MATRAS IS NIET VLAM- OF VUURBESTENDIG EN KAN ONTVLAMMEN EN/OF VERBRANDEN BIJ BLOOTSTELLING AAN VLAMMEN OF VUUR. EENMAAL ONTVLAMD KUNNEN SOMMIGE GEBRUIKTE MATERIALEN SNEL VERBRANDEN WAARBIJ ROOK EN GEVAARLIJKE GASSEN KUNNEN VRIJKOMEN.
Rook niet in bed. Dit matras is vervaardigd conform de federale wet om ontvlamming door smeulende sigaretten te vertragen, maar niet noodzakelijkerwijs te voorkomen.
Laat niemand op uw matras of basis staan of springen. Deze zijn niet gebouwd voor dergelijke gewichtsconcentraties of dergelijk gebruik.
Laat uw matras niet nat worden, omdat sommige bekledingsmaterialen kunnen gaan krimpen. Bescherm het tegen water of andere vloeistoffen.
Verwijder het keurmerk of etiket op het einde van uw matras niet. Dit label dient namelijk als identificatiemiddel om te bepalen of u aanspraak kunt maken op de Beperkte Garantie.
Gebruik geen vloeistoffen voor chemische reiniging op uw matras. Deze chemicaliën kunnen sommige basismaterialen beschadigen en hierdoor komt uw Beperkte Garantie.
Plaats uw matras niet met de kussenachtige kant naar beneden.

Sommige Ashley-matrassen hebben afneembare hoezen zodat u ze kunt wassen mocht dit nodig zijn. Wij raden u aan hiervoor een koudwasprogramma te gebruiken en ze op een koele stand in de wasdroger te doen. Laten opdrogen aan de lucht nog beter.

Deze Beperkte Garanties zijn niet van toepassing op zakelijke, commerciële, institutionele of andere niet-residentiële doeleinden. Deze Beperkte Garanties zijn niet van toepassing op (i) goederen die gebruikt werden als monster of displaymodel, (ii) goederen die 'as is' zijn gekocht of tweedehandsgoederen, (iii) goederen die deel uitmaakten van een gedwongen verkoop of faillissement, of (iv) goederen die van een liquidateur zijn gekocht. Alle garanties, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, zijn alleen van toepassing op normaal huishoudelijk gebruik. Geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, is van toepassing op een conditie die voortvloeit uit verkeerd gebruik, misbruik, leverings- of transportschade, onjuist of onvoldoende onderhoud en reiniging. Deze Beperkte Garanties zijn niet van toepassing en komen te vervallen als het product bij verplaatsing vanaf het oorspronkelijke afleveradres beschadigd is geraakt.

Aanpassingen aan producten
Deze Beperkte Garanties zijn niet van toepassing op producten die zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ashley door personen, dealers of bedrijven zijn aangepast.

Beperkingen en uitzonderingen
Deze Beperkte Garanties hebben geen betrekking op het volgende:

 • Vlekken, vuil en brandplekken in de stof.
 • Boorddraden die langs de omtrek van de matras of basis lopen, en die verbogen zijn door verplaatsing of buigen.
 • Structurele schade aan een matras veroorzaakt door gebruik van een ongeschikt bedframe of basis.
 • Het matras moet continu worden ondersteund door een bijpassende basis met een geschikt bedframe. Een geschikt bedframe moet de basis volledig ondersteunen. Deze Beperkte Garanties zijn alleen van toepassing op queen- en kingsize matrassen en bases mits ze op een geschikt bedframe worden gebruikt met een stevige middensteun en ten minste 5 poten en 3 dwarslatten hebben.


Ashley Sleep

 • Een matras of basis die niet defect is.
 • Normale lichaamsafdrukken op een matras van traaagschuim of gel die minder dan 1,9 cm diep zijn.
 • Normale lichaamsafdrukken op een matras met binnenvering die minder dan 3,8 cm diep zijn.
 • Hoogte van het bed met matras en basis of volledig gemonteerd bedframe.
 • De matrashoes met rits meer dan twee (2) jaar na de aankoopdatum.Comfortvoorkeur.
 • Pasvorm van de lakens.
 • Transportkosten.

Impliciete garanties
IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, DIE BIJ DE VERKOOP VAN DIT PRODUCT EN DIENS ONDERDELEN ZIJN OPGELEGD INGEVOLGE DE STAATSWET, ZIJN BEPERKT TOT DE GARANTIEPERIODE EN NA DEZE PERIODE ZIJN ER GEEN GARANTIES MEER VAN TOEPASSING. IN SOMMIGE STATEN ZIJN ER GEEN BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE DUUR VAN DE IMPLICIETE GARANTIES, DUS KAN HET ZIJN DAT BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

DISCLAIMER
ER ZIJN GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIES VERSTREKT OF ZULLEN NAMENS ASHLEY WORDEN VERSTREKT MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN DIENS ONDERDELEN, OF DE WERKING, REPARATIE OF VERVANGING HIERVAN. DAARNAAST MOGEN VERTEGENWOORDIGERS VAN ASHLEY OF DIENS DISTRIBUTEURS OF RETAILERS GEEN ENKELE WIJZIGING OF AANPASSING AANBRENGEN IN DEZE BEPERKTE GARANTIES.

SOMMIGE RETAILERS BIEDEN UITGEBREIDE OF AANVULLENDE GARANTIES, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT UITGEBREIDE OF AANVULLENDE GARANTIES OP DE STOFFEN, DIE OFWEL VIA DE RETAILER OF EEN DERDE WORDEN VERSTREKT. ASHLEY IS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE UITGEBREIDE OF AANVULLENDE GARANTIES DIE DOOR EEN RETAILER OF VIA EEN DERDE WORDEN VERSTREKT.

DE VOORWAARDEN ZOALS VERMELD IN DEZE BEPERKTE GARANTIES, ZIJN HET ENIGE EN UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL VOOR GEBRUIKERS N GEVAL VAN EEN FABRICAGEFOUT TIJDENS DE GARANTIEPERIODE. IN GEEN GEVAL IS ASHLEY VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, SPECIALE, PUNITIEVE, EXEMPLAIRE OF VERGELIJKBARE SCHADE, HETZIJ INDIRECT OF DIRECT OF VOORTVLOEIEND UIT OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE DAAD.

IN GEEN GEVAL ZAL DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ASHLEY VERDER REIKEN DAN DE REPARATIE OF VERVANGING VAN HET PRODUCT. IN GEEN GEVAL ZAL DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ASHLEY VERDER REIKEN DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF DIENS VERVANGING. DEZE EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID ZAL NIET WORDEN GEACHT AAN HAAR HOOFDDOEL VOORBIJ TE SCHIETEN ZOLANG ASHLEY BEREID EN IN STAAT IS OM EEN PRODUCT DAT, NA ONDERZOEK DOOR EEN ERKENDE VERTEGENWOORDIGER VAN ASHLEY EEN MATERIAAL- OF FABRICAGEFOUT BLIJKT TE BEVATTEN EN IN DE GARANTIEPERIODE VALT, TE REPAREREN OF TE VERVANGEN. Sommige staten staan uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toe, zodat bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

ALS U EEN ONGESCHIKTE BASIS OF BOXSPRING GEBRUIKT IN COMBINATIE MET DIT MATRAS, DAN ZULLEN DEZE BEPERKTE GARANTIES KOMEN TE VERVALLEN. ASHLEY BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING ITEMS TE SCHRAPPEN EN PRODUCTSPECIFICATIES TE WIJZIGEN.

Ashley garandeert niet dat een bepaald product geschikt is voor de medische aandoening van een iemand. Ashley verstrekt geen andere garanties buiten deze Beperkte Garanties.
Deze Beperkte Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u heeft ook andere rechten die van staat tot staat verschillen.

Claimprocedure
Als er zich een probleem voordoet waarvan u van mening bent dat die u onder deze Beperkte Garanties valt, dan kunt u contact opnemen met de erkende Ashley-dealer waar u het product heeft gekocht. Alle claims moeten de originele verkoopfactuur, het serienummer van het product en het keurmerk (van het matras en/of de basis) bevatten, en binnen de toepasselijke garantieperiode worden ingediend om aan de Beperkte Garantievoorwaarden te voldoen. Ashley kan u vragen om de kwaliteit van de basis, die u in combinatie met het matras hebt gebruikt, aan te tonen. Indien nodig zal de retailer contact opnemen met Ashley om te bepalen welke service van toepassing is. Als het probleem gemakkelijk kan worden verholpen, zal Ashley de retailer toestemming geven om die reparaties uit te voeren. Ashley behoudt zich het recht voor om defecte onderdelen op verzoek te laten retourneren.